Botanický slovník

Naleziště - zeměpisně určitelné místo, kde se rostlina nachází
Nastie - pohyby rostlin nebo jejich orgánů bez určitého směru, vyvolané vnějšími podněty (světlo, teplo)
Nastýlka (mulčování)- pokrytí půdního povrchu vrstvou organické hmoty, která brání tvorbě půdního škraloupu, odparu, růstu plevelů, a eliminuje výkyvy teplot;

Naleziště - zeměpisně určitelné místo, kde se rostlina nachází
Nastie - pohyby rostlin nebo jejich orgánů bez určitého směru, vyvolané vnějšími podněty (světlo, teplo)
Nastýlka (mulčování)- pokrytí půdního povrchu vrstvou organické hmoty, která brání tvorbě půdního škraloupu, odparu, růstu plevelů, a eliminuje výkyvy teplot; Svým postupným rozkladem zvyšuje obsah humusu v půdě
Nativní - přirozený
Nažka - suchý nepukavý plod, opadavý v celosti, zpravidla jednosemenný, tvořený jedním plodolistem (javor)
Nektar - sladká vonná šťáva vyměšovaná květními žlázami k lákání opylujícího hmyzu
Nematocidy - přípravky proti háďátkům
Neofyty - rostliny zavlečené do území v poměrně nedávné době, a tam trvale zdomácnělé, zplanělé nebo jen přechodně uchycené
Nepohlavní rozmnožování - vegetativní; k jeho uskutečnění slouží různé části rostlin, u kulturních rostlin se používá vegetativní rozmnožování řízkováním, dělením, hřížením, očkováním a roubováním
Nesouměrný - nesymetrický, asymetrický; orgán, jímž není možné proložit ani jedinou rovinu souměrnosti
Neutrální půda - půdy s půdní reakcí pH 4,5 -6,5
Nící - dolů visící, převislý
Nikolování - metoda meziroubování, používaná při nesnášenlivosti
Nitka - část tyčinky nesoucí prašník
Niva horská - formace vysokohorských bylin rostoucích ve vysokých horách v roklích a v pásmu kosodřeviny na chráněných místech s příznivou půdní vlhkostí
Niva říční (potoční) - porosty rostoucí podél řek (potoků), každoročně zaplavované
Nížinný stupeň - vegetační stupeň nejčastěji do nadmořské výšky 200 m, převážně rovinné plochy intenzivně hospodářsky obhospodařované
Nové dřevo - přirůstající výhony v běžné sezóně
Nosný list - list, z jehož úžlabí vyrůstá postranní stonek nebo květ