Botanický slovník

Obilka - nažka s tenkým oplodím, které těsně přiléhá k osemení (plody trav a obilí)
Oboupohlavní (obojaké) květy - obsahují samčí (tyčinky) i samičí (pestíky) pohlavní orgány
Obvejčitý list - list oválného obrysu, v horní třetině nejširší, přirostlý na užším konci
Očko - spící růstový pupen nebo odlišně zbarvený střed jednoduchého či poloplného květu

Obilka - nažka s tenkým oplodím, které těsně přiléhá k osemení (plody trav a obilí)
Oboupohlavní (obojaké) květy - obsahují samčí (tyčinky) i samičí (pestíky) pohlavní orgány
Obvejčitý list - list oválného obrysu, v horní třetině nejširší, přirostlý na užším konci
Očko - spící růstový pupen nebo odlišně zbarvený střed jednoduchého či poloplného květu
Očkovanec - mladý výpěstek naočkovaný na podnož
Oddělek - výpěstek získaný oddělením od mateční rostliny
Oddenek - podzemní část stonku, zpravidla plazivá, nesoucí nadzemní stonky nebo listy
Odění - soubor chlupů na povrchu listu
Odkopka - výmladek; výhon vyrůstající z kořenů nebo z podzemního oddenku
Odlistění - defoliace; zbavení rostliny listů prostředky vyvolávajícími abscisi (odlučování) listů tzv. defolianty
Odlupčivý - odlupující se
Odnož - výhonek, šlahoun, výběžek; postranní stonek vyrůstající z paždí lisů, přízemní růžice nebo podzemních orgánů
Odrůda - kultivar; jedna ze systematických jednotek
Ochranná lhůta (OL) - minimální časový interval mezi posledním ošetřením rostliny přípravkem a časem, kdy se jeho zbytky vyskytují v již relativně neškodné koncentraci; uvádí se ve dnech
Ojínění - jemný prachovitý nebo voskovitý povlak na povrchu rostlinných orgánů
Okolík - jednoduché květenství, kde všechny květní stopky vyrůstají z jednoho místa z konce stonku
Okulace - očkovací metoda štěpování používající pupeny (očka)
Okvětí - květní obal složený z tvarově a barevně nerozlišených květních lístků
Olysalý - velmi řídce chlupatý
Omega řez - roubovací metoda ve vinohradnictví prováděná strojově
Ontogeneze - vývin organismu od jeho vzniku do konce jeho života
Opadavé rostliny - rostliny ztrácející na konci vegetačního období listy
Oplodí - perokarp; soubor pletiv tvořící stěnu plodu a uzavírající v sobě semena
Oplození - splynutí samčí pohlavní buňky s vaječnou buňkou; pylové zrno přijaté bliznou prorůstá čnělkou do semeníku a oplodní vajíčko
Optická iluse - nesprávná, falešná představa, omyl zrakového smyslu, neshodující se se skutečností, v zahradní architektuře se jí dosahuje vhodně zvolenými prostředky, např. ke zkreslení odhadu vzdálenosti
Opylovač - odrůda vhodná k opylování
Opylování - přenesení pylu z prašníku na bliznu za účelem oplození a vytvoření semene
Oranžerie - stavba se zasklenou střechou, určená pro přezimování teplomilných rostlin; k jihu obrácená část zahrady, chráněná zdmi a budovami, kam byly na léto postaveny nádoby s teplomilnými rostlinami
Orgán - ústroj, tvarově a funkčně odlišená část těla u vývojově vyšších rostlin (generativní, vegetativní)
Organický - pocházející z přírodních živých nebo dříve živých zdrojů
Ořech - nepukavý plod s jedním semenem
Osemení - testa; obal semene, zpravidla suchý, blanitý
Osmotický tlak - roste s koncentrací roztoku, čím má buňka vyšší osmotický tlak, tím intenzivněji nasává vodu
Otužování - postupné přizpůsobování rostlin, dosud rostoucích ve vyšší teplotě, podmínkám na venkovním stanovišti
Ostny - tuhé až tvrdé zašpičatělé nebo hákovitě zakřivené ostré výrůstky, vznikající buď z úkrojků listů nebo z chlupů
Osténce (osténky) - malé ostny
Ouškatý - ve tvaru ucha
Oxidace - okysličení