Botanický slovník

Tapis vert - zelený koberec; pouze zatravněná plocha bez květinové výsadby, lemovaná cestou
Taxon - obecné označení blíže nespecifikované systematické jednotky jakékoli hodnoty (rod, druh, forma atd.)
Taxonomie (systematika) - neuka o systematických jednotkách živých organismů

Tapis vert - zelený koberec; pouze zatravněná plocha bez květinové výsadby, lemovaná cestou
Taxon - obecné označení blíže nespecifikované systematické jednotky jakékoli hodnoty (rod, druh, forma atd.)
Taxonomie (systematika) - neuka o systematických jednotkách živých organismů, popř. nauka o třídění organismů do vývojových systému; studuje jejich proměnlivost a stálost, přesně je definuje, stanovuje jejich názvy a postavení v systému
Terasa - přírodní nebo umělý stupeň ve svahu, přístupný schodištěm nebo rampou, obvykle po obvodu obehnaný balustrádou
Terminální - vrcholový
Terminální výhony - silné, vrcholové výhony zajišťující vertikální prodlužování hlavních větví korun dřevin. Jsou většinou přednostně zásobovány živinami, na jejich vrcholu je umístěn terminální pupen
Terofyta - rostliny, které prodělávají celý vývoj od vyklíčení po uzrání semene v jednom vegetačním období a přetrvávají v semenech nepříznivé období roku
Terra fusca - hnědá až červeně hnědá hlinitá půda, chudá humusem, vznikající rozpadem vápenců ve střední Evropě v oblastech s vysokými srážkami
Terra rossa (červenozem) - půda středozemní oblasti, vznikající rozpadem vápenců, ale dlouhým promýváním odvápněná, jílovitá, humusem chudá
Testa - viz osemení
Textura - utváření povrchu koruny, dané druhem, tvarem a hustotou olistění i tvarem větvení
Tobolka - suchý pukavý plod, vzniklý z několika srostlých plodolistů
Toxicita - jedovatost, stupeň jedovatosti
Transpirace - výdej vody z rostliny v podobě vodní páry, zejména průduchy listů
Treláž (trejáž) - laťová stěna, hustá mříž z úzkých latí, které jsou kladeny přes sebe, nejčastěji šikmo, slouží k podpoře popínavých rostlin
Trichom - chlup
Triploidní - vykazující trojnásobnou sadu chromozomů
Trny - tvrdé špičaté útvary, vzniklé přeměnou listů (trny listové - dřišťál), stonku (kolce - trnka), palistů nebo trichomů (ostny růží); mohou být jednoduché nebo rozvětvené (dvoudílné, trojdílné)
Tropismus - pohyb orientovaný ve směru podráždění
Trubkovitá koruna - srostloplátečná koruna v podobě trubky
Trvalky - vytrvalé rostliny, které vydrží více let na stanovišti
Tumor - nádor, vzniklý nekontrolovaným bujením pletiva na určitém místě rostliny
Tvarování - sestřih přirozeného tvaru koruny stromu nebo keře do geometrické nebo figurální podoby
Tvrdosemennost - nepropusnost osemení pro vodu
Tyčinka - samčí pohlavní orgán květu, který se skládá z prašníku a nitky; vznikl přeměnou výtrusového listu a produkuje pyl