Botanický slovník

Úbor - jednoduché hroznovité květenství s přisedlými květy na lůžku zpravidla rozšířeném
Úponek - přeměněná část stonku nebo listu, kterou se popínavá rostlina přidržuje opory
Uzlina - místo na stonku, kde vyrůstají listy nebo pupeny
Uzlovitý - zduřený, vyrůstající v podobě uzlu

Úbor - jednoduché hroznovité květenství s přisedlými květy na lůžku zpravidla rozšířeném
Úponek - přeměněná část stonku nebo listu, kterou se popínavá rostlina přidržuje opory
Uzlina - místo na stonku, kde vyrůstají listy nebo pupeny
Uzlovitý - zduřený, vyrůstající v podobě uzlu
Úžlabí - úhel mezi stonkem a povrchem přiléhajícího listu nebo řapíkem
Úžlabní orgán - vyrůstá těsně mezi listem a lodyhou