Botanický slovník

Vajíčko - část samičího orgánu květu, po oplození se přeměňuje v semeno
Vápenitá půda - půda s vysokým obsahem vápníku, půda na vápencovém podloží
Vápenostřežný - nesnášející vápenité (tj. alkalické - zásadité) půdy

Vajíčko - část samičího orgánu květu, po oplození se přeměňuje v semeno
Vápenitá půda - půda s vysokým obsahem vápníku, půda na vápencovém podloží
Vápenostřežný - nesnášející vápenité (tj. alkalické - zásadité) půdy
Varieta - populace druhů s mírnými odlišnostmi, vznikající vývojem v dlouhodobé izolaci jejich stanovišť
Vazačství - obor květinářství, zabývající se vázáním a aranžováním rostlin do kytic, věnců, košů, mís apod.
Vedoucí výhon - dominantní střední výhon
Vegetační období - čas od vyklíčení do zralosti plodů nebo opadu listů (většinou období jaro - podzim)
Vegetativní orgány - vyživovací a růstové orgány rostlinných těl (např. kořeny, lodyhy, listy)
Vegetativní rozmnožování - nepohlavní; k jeho uskutečnění slouží různé části rostlin, u kulturních rostlin se používá vegetativní rozmnožování řízkováním, dělením, hřížením, očkováním a roubováním
Vejčitý - přibližně dvakrát delší než široký, v dolní třetině nejširší
Vidlan - jednoduché vrcholičnaté květenství, z něhož vyrůstají v úžlabí dvou vstřícných listů dvě větve, které přerůstají prostřední a často se opět vidličnatě větví
Vidličnatý - rozvětvení větví nebo žilek listů ve tvaru Y, přičemž obě vycházející větve (žilky) jsou přibližně stejně silné
Vijan - vrcholičnaté květenství, které lze odvodit od vidlanu, po sobě následující dceřiné stonky jsou uchýleny střídavě napravo a nalevo, takže květy tvoří dvě řady vedle podpůrných listenů
Viridarium - zahrada se stále zeleným prostorem
Virózy - choroby vyvolané viry
Vitalita - životnost; její stupeň se posuzuje podle schopnosti organismu prodělávat na určitém stanovišti všechny fáze svého vývojového cyklu (u rostlin klíčení, růst, kvetení, opylení, oplození, dozrávání semen, přezimování)
Vitální pohyby - pohyby související s působením živé hmoty a její životní síly
Viviparie - viz živorodost
Vláknité kořeny - kořenový systém složený z mnoha tenkých kořenů a nikoliv z jediného kůlového kořenu
Vločkovitě plstnatý - s chlupy jemnými, hustými, které tvoří chomáčky (vločky)
Voluta - spirálovitý dekorační motiv (např. z květin vysázených v záhonu)
Vrcholičnaté květenství - vyznačuje se přerůstajícími postranními stonky nad hlavní květní stonek a rozkvétáním květů od středu vrcholíku k okraji
Vrcholík - vrcholičnaté květenství
Vrcholový pupen - vrcholový pupen hlavního výhonu
Vřeteno listu - u složených (zpeřených) listů pokračování řapíku, na němž vyrůstají jednotlivé lístky
Vstřícné listy - listy nebo pupeny, které jsou umístěny v párech podél stonku
Výběžek - plazivě rostoucí výhon při povrchu půdy, který místy tvoří kořeny
Výhon - nadzemní část výpěstku ukončená pupenem
Výmladek - odkopka; výhon vyrůstající z kořenů nebo z podzemního oddenku
Vyplavování - odstraňování minerálních solí a jiných látek z půdy dešťovou a zálivkovou vodou
Vysemeňování - uvolňování semen z pukavých plodů nebo opadávání nepukavých plodů z rostliny
Vyslepení - odstranění pupenů z výhonu
Vytáhlý růst - nezdravý růst, projevující se u rostlin rostoucích při nedostatku světla
Výtrus (spóra) - nepohlavní rozmnožovací tělísko, často jednobuněčné, vzniká ve výtrusnicích na listech, za příznivých podmínek vyklíčí v pohlavní generaci
Vytrvalé druhy - rostliny, které během života několikrát kvetou a plodí
Vytrvalý kalich - kalich po odkvětu neopadává, ale zůstává na plodech
Vývoj - změna tvaru doprovázená diferenciací; nejtypičtější pro vývoj jsou kvalitativní změny spojené s tvorbou květů
Vzpřímený - odstávající pod ostrým úhlem