Botanický slovník

x - zkratka pro křížení, jedinec (kultivar či druh) vzniklý křížením
Xerofilní druhy (xerofyta) - suchomilné druhy
Xylém - dřevo
Xystus - dekorativní zahrádka venkovské vily antického Říma

x - zkratka pro křížení, jedinec (kultivar či druh) vzniklý křížením
Xerofilní druhy (xerofyta) - suchomilné druhy
Xylém - dřevo
Xystus - dekorativní zahrádka venkovské vily antického Říma