Botanický slovník

Zahradní architektura - v širším smyslu tvorba zahrad, v užším smyslu stavby umístěné v zahradě (altány, fontány, skleníky apod.) i menší stavební úpravy (schody, terasy)
Zahradní perspektiva - využívá perspektivu k vytváření optické iluze; ohyb cesty zdánlivě prodlužuje vzdálenost, nízké stromy pohledově zvyšují architektury, vysoké snižují atd.

Zahradní architektura - v širším smyslu tvorba zahrad, v užším smyslu stavby umístěné v zahradě (altány, fontány, skleníky apod.) i menší stavební úpravy (schody, terasy)
Zahradní perspektiva - využívá perspektivu k vytváření optické iluze; ohyb cesty zdánlivě prodlužuje vzdálenost, nízké stromy pohledově zvyšují architektury, vysoké snižují atd.
Zakládka - plocha, na které jsou hustě založeny dobyté podnože nebo školkařské výpěstky
Zákrov - přeslen listenů, které obklopují květ
Založení dřevin - dočasná společná výsadba stromů nebo keřů v případě, že není možná výsadba na trvalé stanoviště
Zápoj - porostní či korunový, tj. souvislá klenba z větví, vzniklá rozrůstáním stromů do šířky
Zárodek - embryo; zárodek budoucí rostliny v semenu, obvykle je rozlišen pupen, dělohy, hypokotyl a kořínek; u některých druhů se jeví různý stupeň nedovyvinutosti nebo je nedorostlý
Zavlečený druh - v místě výskytu nepůvodní, který se tam dostal z cizích zemí; může se vyskytovat přechodně nebo zdomácní
Zdomácnělý druh - druh v místě výskytu nepůvodní, v současné době však trvalejšího výskytu s pronikáním do původních společenstev
Zimní zahrada - prostor připojený k budově nebo k bytu, v němž jsou umístěny rostliny, často směřující do přilehlé normální zahrady
Zimovzdorná rostlina - otužilá rostlina, která snese přezimování venku bez jakékoliv ochrany
Zlatý řez - vztah kratší úsečky k delší úsečce ve stejném poměru jako delší úsečka k součtu obou; jako symbol harmonie se uplatňoval v architektuře (i zahradní) a malířství
Zoocidy - přípravky proti živočišným škůdcům
Zoogamní - zrnka pylu mají lepkavý nebo drsný povrch a jsou přenášena na jiné květy živočichy, zvláště hmyzem
Zpeřený list - složený list s lístky, které jsou rozložené na obě strany od střední osy
Zplanělá rostlina - rostlina cizího původu, která se na nynějším (novém) území spontánně rozmnožuje
Zrdcadlo - plocha odrážející své okolí, v zahradní arch. zejména vodní plocha
Zubatý list - má na obvodu tupé, zaokrouhlené zářezy do čepele
Žardiniéra - váza nesená kovovou armaturou, v níž se dají pěstovat květiny
Žilky - cévní svazky patrné na povrchu rostliny, zejména na listech
Žilnatina - nervatura; uspořádání žilek v čepeli asimilačních listů a ostatních listových orgánů
Živorodost - viviparie; jev, kdy pupeny pučí na mateřské rostlině v mladou rostlinu, která po odpadnutí zakoření
Živý plot - oplocení tvarované z keřů
Žlázky - útvary vylučující lepkavý, případně vonný či páchnoucí sekret