ROZTOČI - Sviluška chmelová

Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědě. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listů se trhá. Na spodní straně listů jsou jemné "pavučinky", v nichž jsou asi 0,5 mm velcí, žlutozelení roztoči, sklovitě bílá vajíčka a černé kuličky trusu.

Příznaky: Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědě. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listů se trhá. Na spodní straně listů jsou jemné "pavučinky", v nichž jsou asi 0,5 mm velcí, žlutozelení roztoči, sklovitě bílá vajíčka a černé kuličky trusu.
Význam: Sviluška chmelová škodí na ovocných stromech a keřích, révě vinné, chmelu a mnoha dalších plodinách. Obvykle se objevuje až v druhé polovině léta. Škodí jak přímým sáním, tak vylučováním jedovatých slin.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Několik set druhů kulturních rostlin a plevelů. Často napadá nejdříve plevele, např. svlačec, odkud přechází na ovocné dřeviny či révu.
Vývojový cyklus: Oranžově zbarvené samice přezimují v prasklinách vorky, v prasklinách dřevěných kůlů, nebo pod listím na povrchu půdy. Na jaře samice napadají byliny, kde se rychle množí. Poté napadají i dřeviny. Během vegetace má druh až 8 generací.
Ekologie: Škodlivé přemnožení na ovocných dřevinách a révě je podmíněno silným narušením ekosystému agrochemikáliemi, hlavně zdecimováním přirozených nepřátel svilušky pesticidy toxickými k užitečným organismům a nevyrovnaným hnojením, především přebytkem dusíku a nedostatkem vápníku. Přechod svilušky z bylin na dřeviny bývá podpořen ošetřením plevelů herbicidy nebo kultivací pod řadami. Optimální jsou pro vývoj vyšší teploty (kolem 22°C) a nízká vzdušná vlhkost (pod 70% RVV). Přirození nepřátelé, hlavně draví roztoči, ale i dravé ploštice, třásněnky, zlatoočky aj. mohou škodlivý výskyt svilušek účinně omezovat.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora přirozených nepřátel (ozelenění meziřadí). Vyrovnané hnojení bez přebytku dusíku. Udržování úzkého pruhu pod řadami stromů či keřů révy vinné bez bylinné vegetace. Důsledné vyřazení pesticidů toxických vůči užitečným organismům.
Přímá: Introdukce, stabilizace a ochrana dravého roztoče Typhlodromus pyri. Při překročení prahu škodlivosti ošetření akaricidem netoxickým vůči T. pyri. Důležité je střídání přípravků - hrozí vysoké riziko vzniku rezistence!