Sviluška ovocná

Při zimní kontrole nacházíme kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva karmínově červená drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčasněji rašící lístky zůstávají malé, špičky okrajů listové čepele odumírají. Po obou stranách listů jsou pod lupou viditelné drobné (0,4 mm), karmínově červené larvy.

Příznaky: Při zimní kontrole nacházíme kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva karmínově červená drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčasněji rašící lístky zůstávají malé, špičky okrajů listové čepele odumírají. Po obou stranách listů jsou pod lupou viditelné drobné (0,4 mm), karmínově červené larvy. Později za vegetace listy žloutnou a nekrotizují mezi žilkami. Dospělci svilušky ovocné nepředou pavučinky.
Význam: Při masovém napadení může výrazně poškodit ovocné dřeviny a révu vinnou již během rašení. Hladiny škodlivosti u jednotlivých druhů dřevin jsou uvedeny u těchto dřevin - jabloň, třešeň a višeň, slivoň a réva vinná. Důsledky poškození jsou obdobné jako u svilušky chmelové.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Polyfágní druh preferující dřeviny, případně i byliny čeledi růžovité.
Vývojový cyklus: Přezimují zimní vajíčka. Na jaře se líhnou larvy, z nich vývoj pokračuje přes nymfy k dospělcům. Sviluška ovocná mívá během roku 4 - 6 generací.
Ekologie: Výskyt podporuje přehnojování dusíkem a likvidace přirozených nepřátel - dravých roztočů, zlatooček, dravých ploštic, slunéček aj. Optimální pro vývoj jsou vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu, případně časté rosy.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora přirozených nepřátel, hlavně dravých roztočů. Vyrovnané hnojení.
Přímá: Introdukce populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Předjarní ošetření přezimujících vajíček insektoakaricidy, případně později za vegetace ošetření specifickými akaricidy. Při volbě akaricidu je nutné věnovat pozornost rezistenci populace svilušky ovocné.