Štítenka čárkovitá

Při výskytu více než 100 samičích štítků s vajíčky na vzorku 20 dvouletých větví o sedmi pupenech (celkem 140 pupenů) se doporučuje ošetření, tj. buď postřik olejovými preparáty v dávkách až 40 l / ha při rašení, nebo aplikace selektivnějších organofosfátů v době výskytu pohyblivých larev, tj. koncem května a v červnu.

Příznaky: Na větvičkách jsou 3 - 4 mm dlouhé a 1,5 mm široké, většinou mírně prohnuté, šedé až žlutohnědé štítky.
Význam: Při silném výskytu štítenky čárkovité dochází ke zbrždění růstu letorostů a snížení produkční schopnosti stromů. Plody napadá jen zřídka.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Nejvíce napadány jsou jabloně a hrušně. Napadá však i třešně, slivoně, vzácněji i černý rybíz a angrešt.
Vývojový cyklus: Vajíčka, kladená samičkami na podzim, přezimují pod samičím štítkem. V květnu až červnu se z vajíček líhnou larvy 1. instaru, které jsou velmi pohyblivé. Ty se šíří na další stromy jak aktivně, tak pasivně větrem. Asi po dvou dnech se přisávají ke kůře stromu. Celkem má štítenka čárkovitá tři larvální instary. V červenci až srpnu dokončují larvy vývoj a mění se v dospělce. Koncem srpna a v září kladou samičky pod štítek asi po 80 vajíčcích. Potom samičky hynou. Druh se množí parthenogeneticky a má pouze jednu generaci.
Ekologie: Samičky štítenky čárkovité jsou intenzivně napadány chalcidkami rodu Aphitis a Chiloneurinus. Pokud nejsou tito parazité potlačení používáním nevhodných širokospektrých insekticidů, nedochází k překročení prahu škodlivosti.
Ochrana
Nepřímá:
Vyřazení aplikací širokospektrých insekticidů (např. syntetických pyrethroidů) hubících parazitoidy štítenky.
Přímá: Při výskytu více než 100 samičích štítků s vajíčky na vzorku 20 dvouletých větví o sedmi pupenech (celkem 140 pupenů) se doporučuje ošetření, tj. buď postřik olejovými preparáty v dávkách až 40 l / ha při rašení, nebo aplikace selektivnějších organofosfátů v době výskytu pohyblivých larev, tj. koncem května a v červnu. Při masivním napadení je vhodné ochranu proti larvám po 14 dnech opakovat.