Štítenka ústřicová

Samičí štítky jsou kruhové, ploché, o průměru asi 1 - 2 mm, žlutavě až šedočerně zbarvené. Samčí štítky jsou menší, protáhlého tvaru. Samečci jsou okřídlení, jen 0,5 mm dlouzí. Samečci žijí jen několik dnů. U tohoto druhu přezimují larvy druhého instaru kryté šedým až šedočerným štítkem. Dospělci se objevují již od konce dubna.

Samičí štítky jsou kruhové, ploché, o průměru asi 1 - 2 mm, žlutavě až šedočerně zbarvené. Samčí štítky jsou menší, protáhlého tvaru. Samečci jsou okřídlení, jen 0,5 mm dlouzí. Samečci žijí jen několik dnů. U tohoto druhu přezimují larvy druhého instaru kryté šedým až šedočerným štítkem. Dospělci se objevují již od konce dubna. Po spaření, v červnu a červenci, klade samička pod štítek asi 70 - 100 vajíček. Během několika dnů se z vajíček líhnou larvy, které se přisávají v těsné blízkosti samičky, pod  jejímž štítkem se larvy vylíhly. Proto se kolonie štítenky ústřicové rozšiřují jen pomalu a v místech výskytu bývají krusty štítků mnoha generací této štítenky. Štítenka ústřicová je polyfágní. Z ovocných dřevin napadá nejvíce jabloně a hrušně, jinak žije i na břízách, dubech atd. Dlouhodobé intenzivní napadení způsobuje až usychání větví. Ochrana: Předjarní postřik ohnisek olejovými preparáty. V teplejších lokalitách se vyskytuje na ovocných dřevinách, především na jabloních a hrušních, i štítenka hrušňová (Q. piri). Tento druh má obdobnou bionomii jako štítenka ústřicová. Rovněž ochrana je shodná s ochranou před štítenkou ústřicovou.