Puklice švestková

Na větvích jsou 4 - 6 mm dlouhé, oválné, vysoce vyklenuté samičí štítky tmavohnědé barvy. Přezimující larva druhého instaru jsou ploché, oválné, délky asi 2 mm. Larvy sající na listech vylučující medovici, která je porůstána černěmi.

Příznaky: Na větvích jsou 4 - 6 mm dlouhé, oválné, vysoce vyklenuté samičí štítky tmavohnědé barvy. Přezimující larva druhého instaru jsou ploché, oválné, délky asi 2 mm. Larvy sající na listech vylučující medovici, která je porůstána černěmi.
Význam: V letech gradací je schopna puklice švestková poměrně významně poškodit napadené stromy, především švestky. V důsledku sání larev a samic dochází k nekrózám dřeva a následnému prosychání větví, případně po několikátém silném napadení až k hynutí celých stromů. V důsledku silného napadení dochází až k předčasnému opadu listí a druhotně k napadení větví drtníky.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Z ovocných dřevin napadá slivoně, broskvoň, angrešt, rybíz, lísku a jeřáb. Z volně rostoucích dřevin jsou hojně napadány - trnovník akát, jasany, hlohy aj.
Vývojový cyklus: Ačkoliv samci puklice švestkové jsou známi, rozmnožuje se tento druh většinou parthenogeneticky. Samičky kladou v květnu a červnu pod štítek několik set až tisíc vajíček. Pohyblivé larvy opouštějí úkryt štítku a rozlézají se na listy. Sají většinou na spodní straně listů. V srpnu až září larvy 2. instaru opouštějí listy a stěhují se k přezimování na větve a kmeny stromů. Po přezimování přelézají larvy na jednoleté větve, kde se přisávají a dokončují svůj vývoj. Po druhém svlékání se vyvíjí v samičky.
Ekologie: Druh je ve střední Evropě rozšířen do nadmořské výšky asi 900 m. Je známo několik desítek druhů predátorů a parazitoidů. K nejvýznamnějším patří dravá slunéčka, z parazitoidů jsou významné chalcidky rodů Encyrtus, Aphycus, Coccophagus a několik druhů dvoukřídlých parazitoidů. Puklice napadá rovněž houba Verticilium lecanii. Gradace puklice švestkové jsou dávány do souvislosti s cykly sluneční aktivity, které ovlivňují chod počasí a míru parazitace.
Ochrana
Nepřímá:
Významná je ochrana a podpora přirozených antagonistů volbou selektivních insekticidů a ozeleněním sadů a vinic.
Přímá: Při překročení prahu škodlivosti provést v době rašení slivoní postřik olejovými preparáty. Prahem škodlivosti je u slivoní výskyt larev puklice švestkové na 1 m tříletých větví.