KŘÍSI - Ostnohřbetka ovocná

Na 1 - 3letém dřevě je větší množství 8 - 12 mm dlouhých podélně orientovaných řezných ran. Tyto rány způsobují na podzim samice, které do nich kladou 5 - 12 poměrně velkých vajíček. Podobné poškození působí vzácně i původně evropský druh ostnohřbetka lísková (Centrotus cornutus).

Příznaky: Na 1 - 3letém dřevě je větší množství 8 - 12 mm dlouhých podélně orientovaných řezných ran. Tyto rány způsobují na podzim samice, které do nich kladou 5 - 12 poměrně velkých vajíček. Podobné poškození působí vzácně i původně evropský druh ostnohřbetka lísková (Centrotus cornutus).
Význam: Pletivo v okolí řezných ran korkovatí a dřevo nad těmito ranami často odumírá. Druhotně jsou poškozené části rostlin napadány houbovými chorobami a zasychající větvičky napadají kůrovci. Dospělci rovněž škodí sáním na zelených letorostech, řapících listů apod. Při sání nabodávají letorosty dokola po obvodu. V místě napadení odumírá lýko i kambium a napadené místo se zaškrcuje. Listy se nad místem napadení zbarvují do žluta až karmínově - červena.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Samičky kladou vajíčka mezi lýko a dřevo všech druhů ovocných dřevin, révy vinné, ale i topolů, vrb, líp a dalších dřevin. Larvy sají na bylinách, především čeledi bobovitých a merlíkovitých a jen vzácně i na nedřevnatých částech stromů a keřů.
Vývojový cyklus: Přezimují vajíčka. V května se líhnou larvy. V polovině srpna se objevují první dospělci. Druh má jednu generaci.
Ekologie: S. bisonia je teplomilný druh. Do Evropy byla zavlečena z jihovýchodu USA. U nás má severní hranici rozšíření a k intenzivnějšímu namnožení může dojít pouze v letech s delším a teplejším namnožení může dojít v letech s delším a teplejším podzimem. Druh v Evropě nemá mnoho parazitů. Ve vajíčcích parazituje vosička Polynema striaticorne z čeledi Mymaridae.
Ochrana
Nepřímá:
Důkladné provádění fytokarantenních kontrol (vajíčka) při dovozech množitelského materiálu z jižních oblastí. Minimalizace výskytu rostlin čeledi bobovitých a merlíkovitých v podrostu sadů a vinic.
Přímá: Vzhledem k nízkým populačním hustotám ostnohřbetky nebývá přímá ochrana nutná. Vajíčka částečně hubí předjarní ošetření. V případě potřeby by bylo možné v srpnu proti dospělcům použít ekotoxikologicky vhodných organofosfátů, např. na bázi phosalonu.