Zobonoska jablečná

2,5 - 4,5 mm dlouzí nosatcovití brouci. Krovky jsou červené, hlava a štít kovově leskle bronzové. Brouci vykousávají do plodů požerky o průměru asi 1 - 3 mm a hloubce asi 3 - 7 mm.
Význam: Lokálně vážný škůdce ovocných, především jabloňových sadů. Škodí snižováním tržní kvality plodů a opadem plodů.

Příznaky: 2,5 - 4,5 mm dlouzí nosatcovití brouci. Krovky jsou červené, hlava a štít kovově leskle bronzové. Brouci vykousávají do plodů požerky o průměru asi 1 - 3 mm a hloubce asi 3 - 7 mm.
Význam: Lokálně vážný škůdce ovocných, především jabloňových sadů. Škodí snižováním tržní kvality plodů a opadem plodů.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Stromy a keře čeledi růžokvětých. Z ovocných stromů napadá nejčastěji jabloně, vzácněji i hrušně, třešně a slivoně, meruňky, broskvoně aj.
Vývojový cyklus: Přezimují brouci, převážně v kukelní komůrce v půdě. Na jaře zhruba v době květů jabloní začíná úživný žír brouků na květech a listech, později na mladých plodech stromů. Nálet brouků do sadů bývá značně rozkvetlý (2 - 4 týdny) a úživný žír může probíhat více než měsíc. V letech s dlouhým úživným žírem bývá poškození plodů nejvyšší, více než 50%. Samičky kladou vajíčka do mladých plodů. Do jednoho plodu i několik vajíček. Poté samičky nakousnou stopku plodu, který uvadá, případně je napaden monilií. Vývoj larev probíhá úspěšně jak v opadaných plodech, tak v plodech visících na stromě. Dorostlá larva buď opouští plod a kuklí se po diapauze v zemi, nebo se kuklí přímo na stromě uvnitř napadeného plodu. Vývoj trvá jeden až dva roky. U nás převažují populace s dvouletým vývojem.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora predátorů a parazitoidů.
Přímá: Ošetření se doporučuje při zjištění 10 brouků na 100 sklepaných větví od konce květu do počátku června. K ošetření volit ekotoxikologicky přijatelné insekticidy. Při silném výskytu je nutno ošetření opakovat.