Zobonoska prýtová, Z. jabloňová

Nosatcovití brouci o délce těla 2,5 - 4 mm (zobonoska prýtová), resp. 2 - 3 mm (zobonoska jabloňová). Dospělci jsou zbarvení modře nebo zeleně. Nosec, tykadla a holeně nohou jsou černé. Tělo je pokryto černými chloupky. Na rozdíl od ostatních zobonosek kladou samice zobonosky prýtové vajíčka do rašících letorostů asi 10 až 15 od vrcholu letorostu.

Příznaky: Nosatcovití brouci o délce těla 2,5 - 4 mm (zobonoska prýtová), resp. 2 - 3 mm (zobonoska jabloňová). Dospělci jsou zbarvení modře nebo zeleně. Nosec, tykadla a holeně nohou jsou černé. Tělo je pokryto černými chloupky. Na rozdíl od ostatních zobonosek kladou samice zobonosky prýtové vajíčka do rašících letorostů asi 10 až 15 od vrcholu letorostu. Zobonoska jabloňová klade do řapíků jednotlivých listů. Pod místem nakladení samičky letorost nahlodávají, takže napadené letorosty zasychají a visí dolů, nebo padají na zem. Uvnitř takto napadeného letorostu bývá po jedné rohlíčkovité nosatčí larvě.
Význam: Skutečně škodlivé bývá pouze napadení mladých stromků.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Zobonoska prýtová - hrušně, jabloně, třešně, višně, slivoně aj. Zobonoska jabloňová preferuje jabloně.
Vývojový cyklus: Brouci se objevují na jaře později než ostatní druhy zobonosek, většinou až v květnu. Larvy se vyvíjejí v zasychajících letorostech. Dorostlé larvy opouštějí napadené letorosty a kuklí se několik centimetrů pod povrchem půdy. Brouci se líhnou ještě na podzim, opouštějí půdu a přezimují v úkrytech v borce, pod spadaným listím apod. Vývoj zobonosky jabloňové je obdobný.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených nepřátel.
Přímá: Většinou nebývá potřebná. V případě intenzivního napadení mladých výsadeb je možné použít selektivnějších organofosfátů.