Zobonoska révová

Zobonoska révová napadá kromě révy vinné i mnohé ovocné dřeviny, jako např. hrušně, třešně aj. Samice na jaře nakusují řapíky a zavadající listy stáčejí do smotků. Dovnitř smotků klade samice několik vajíček. Ochrana ovocných dřevin před zobonoskou révovou bývá potřebná jen výjimečně.

Zobonoska révová napadá kromě révy vinné i mnohé ovocné dřeviny, jako např. hrušně, třešně aj. Samice na jaře nakusují řapíky a zavadající listy stáčejí do smotků. Dovnitř smotků klade samice několik vajíček. Ochrana ovocných dřevin před zobonoskou révovou bývá potřebná jen výjimečně.