Chroust obecný, Chroust maďalový

V období plného květu jabloní dochází k maximálnímu výskytu chroustů. V následujícím roce, případně dvou následujících letech po rojení chroustů se vyskytuje v půdě maximum ponrav. Ty jsou až 6,5 cm dlouhé, bílé, stočené do tvaru písmene C.

Příznaky: V období plného květu jabloní dochází k maximálnímu výskytu chroustů. V následujícím roce, případně dvou následujících letech po rojení chroustů se vyskytuje v půdě maximum ponrav. Ty jsou až 6,5 cm dlouhé, bílé, stočené do tvaru písmene C.
Význam: Brouci jsou schopni během úživného žíru způsobit na rašících ovocných stromech a révě vinné holožíry. Ponravy okusují kořeny a při silném výskytu jsou schopny poškodit kořenový systém keřů révy vinné a menších ovocných stromů tak, že napadené stromy hynou. Takto poškozené stromky lze vytáhnout z půdy. V současnosti je u nás škodlivost chroustů minimální, avšak opětné zvýšení jejich populační hustoty je možné.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Dospělci i larvy jsou polyfágní.
Vývojový cyklus: Samice zalézají během úživného žíru 3 - 4x do půdy, kde kladou v hloubce 5 - 50 cm. Vývoj larev trvá 2 - 3 roky. Většina larev se kuklí v hloubce 30 - 40 cm. Brouci se líhnou koncem léta, avšak kukelní komůrku opouštějí až na jaře příštího roku. V teplejších oblastech trvá vývoj 3 roky, v chladnějších oblastech 4.
Ekologie: Brouky hubí mnoho druhů ptáků, hlavně rackové, havranovití a špačci. Na redukci počtu ponrav se nejvýznamněji podílí entomopatogenní houby rodů Beauveria a Metarhizium, které hubí až 75%. Ponravy jsou významně napadány i entomopatogenními háďátky a larvami kuklic (Dexia, Microphthalma aj.) a masařek (Sarcophaga albiceps).
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora antagonistů.
Přímá: Velmi dobrých výsledků, 75 - 90% účinnosti je dosahováno leteckým postřikem brouků v době rojení houbami Beauveria bassiana a B. brogniartii. Samice vnášejí na povrchu těla spory hub do půdy, kde tyto houby klíčí a napadají jak samice, tak vajíčka a larvy a poté prorůstají i do okolí, kde napadají další larvy. Před výsadbou sadu či vinice, pokud se na pozemku vyskytne v průměru véce než 0,5 ponravy / m2, je vhodné půdu křížově zpracovat rotavátorem.