Chroustek

Rod zahrnující větší počet druhů. dospělci jsou 14 - 18 mm dlouzí, podobní menší chroustům. Štít a krovky jsou zbarveny světle hnědě. NA každé krovce jsou 4 podélná žebra. Larvy mají délku 25 - 30 mm, tělo je bílé, hlava a nohy kaštanově hnědé.

Rod zahrnující větší počet druhů. dospělci jsou 14 - 18 mm dlouzí, podobní menší chroustům. Štít a krovky jsou zbarveny světle hnědě. NA každé krovce jsou 4 podélná žebra. Larvy mají délku 25 - 30 mm, tělo je bílé, hlava a nohy kaštanově hnědé. Brouci létají v červnu a červenci. Samičky kladou vajíčka do půdy. Larvy se živí kořeny, především bylin. Vývoj obvykle trvá dva roky. Larvy mohou vzácně, při přemnožení poškodit kořeny jahodníku.