Listokaz zahradní

Dospělci jsou podobní malým chroustům. Délka těla je 7 - 11 mm. Hlava a štít je zbarven kovově zeleně, krovky jsou červenohnědé. Před kukelním jsou larvy podobné ponravám chroustů dlouhé asi 15 mm. Brouci létají za teplých dnů v květnu a červnu.

Dospělci jsou podobní malým chroustům. Délka těla je 7 - 11 mm. Hlava a štít je zbarven kovově zeleně, krovky jsou červenohnědé. Před kukelním jsou larvy podobné ponravám chroustů dlouhé asi 15 mm. Brouci létají za teplých dnů v květnu a červnu. Larvy se vyvíjejí na kořenech trav. Kuklí se po přezimování na jaře. Druh má jednu generaci. Dospělci se živí mj. květy, pupeny a listy jabloní a hrušní. Larvy se mohou vyskytnout i na kořenech jahodníku. Ochrana nebývá potřebná. V případě přemnožení by bylo možno zasáhnout stejnými prostředky jako v případě přemnožení chroustů.