Tesaříkovití

arvy brouků čeledi tesaříkovitých se vyvíjejí ve dřevě stromů a keřů, některé druhy i v mrtvém dřevě trámů apod. Larvy jsou  válcovité, na hřbetní a břišní straně mírně zploštělé. Hlava se silnými kusadly je mírně zatažena do předohrudi.

Larvy brouků čeledi tesaříkovitých se vyvíjejí ve dřevě stromů a keřů, některé druhy i v mrtvém dřevě trámů apod. Larvy jsou  válcovité, na hřbetní a břišní straně mírně zploštělé. Hlava se silnými kusadly je mírně zatažena do předohrudi. Ovocné dřeviny napadají jen výjimečně a to pouze oslabené stromy. V tenkých větvích starých stromů švestek žijí larvy našeho nejmenšího tesaříka Tetrops praeusta, který dosahuje délky těla jen 4 - 6 mm. Dospělí brouci nemohou škodit, protože se živý pylem, nektarem, případně mízou z poraněných stromů. Ochrana nebývá potřebná.