Listopas hedvábný

Černý, protáhle oválný, 5 - 8 mm dlouhý nosatec na hřbetní straně pokrytý kovově zelenými šupinkami, tykadla dlouhá, žlutočervená. Rozšířený druh, hojný na listnatých stromech a keřích. Škodí na ovocných stromech a jahodách, avšak jen nevýznamně.

Černý, protáhle oválný, 5 - 8 mm dlouhý nosatec na hřbetní straně pokrytý kovově zelenými šupinkami, tykadla dlouhá, žlutočervená. Rozšířený druh, hojný na listnatých stromech a keřích. Škodí na ovocných stromech a jahodách, avšak jen nevýznamně. Dospělci jsou aktivní na jaře a v létě, ožírají listy a pupeny. Larvy žijí v půdě, kde poškozují kořeny, což může znamenat vážnější ohrožení. Přezimují larvy, které se na jaře kuklí.