MOTÝLI - Hrotnokřídlecovití

Housenky hrotnokřídleců žijí trvale v půdě a napadají kořínky mnoha druhů rostlin. Základní zbarvení maximálně 35 - 55 mm dlouhých housenek je bělavé s černými bradavkami na jednotlivých článcích těla. Hlava a hřbetní štítek jsou hnědočervené.

Housenky hrotnokřídleců žijí trvale v půdě a napadají kořínky mnoha druhů rostlin. Základní zbarvení maximálně 35 - 55 mm dlouhých housenek je bělavé s černými bradavkami na jednotlivých článcích těla. Hlava a hřbetní štítek jsou hnědočervené. Silně napadené rostliny mohou odumírat.
Význam: Všechny uvedené druhy hrotnokřídleců se vyskytují ve vyšších populačních hustotách jen lokálně. Příležitostně jsou schopny poškodit jahodník, maliník, angrešt a chmel.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Všechny uvedené druhy jsou polyfágní. Žijí na kořenech jak bylin tak dřevin.
Vývojový cyklus: Motýli hrotnokřídlece chmelového létají v červnu a červenci, motýli H. zahradního již v květnu a červnu. H. salátový létá v srpnu až září. Motýli kladou velké množství vajíček za letu volně na povrch půdy. Housenky po vylíhnutí zalézají do půdy, kde napadají kořínky nejrůznějších rostlin. Přezimují v hloubce asi 50 cm. Na jaře dokončují vývoj a v hloubce 10 - 25 cm se kuklí. Vývoj housenek H. chmelového trvá 2 roky.
Ekologie: Housenky mají velkou přirozenou mortalitu. V půdě jsou napadány entomopatogenními houbami, stonožkami, dravými brouky a dalšími predátory.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených antagonistů.
Přímá: Většinou nebývá potřebná. Před výsadbou jahodníku v lokalitách s pravidelným hojným výskytem hrotnokřídleců je vhodné křížové zpracování půdy rotavátorem, jež ničí mnoho housenek hrotnokřídleců.