Drvopleň obecný

Lysé, v prvních instarech narudlé, později žlutavé, před kuklením až 10 cm dlouhé housenky s černou hlavou a hřbetním štítkem a černými bradavkami. Housenky vyhlodávají uvnitř kmenů a silnějších větvích nepravidelné chodby.

Příznaky: Lysé, v prvních instarech narudlé, později žlutavé, před kuklením až 10 cm dlouhé housenky s černou hlavou a hřbetním štítkem a černými bradavkami. Housenky vyhlodávají uvnitř kmenů a silnějších větvích nepravidelné chodby. Nejnápadnějším příznakem napadení jsou otvory v kmeni a větvích, jimiž housenky vyhazují ven trus a ohlodané kousky dřeva. Chodby, trus i samy housenky silně páchnou po octě. Dospělí motýli jsou šedočerně zbarveni, rozpětí křídel je 7 - 10 cm.
Význam: Drvopleň obecný napadá hlavně poraněné a nemocné, tedy většinou staré stromy o průměru kmene nad 10 cm. Při napadení mladších stromů dochází k oslabení jejich růstu a v místě žíru housenek se stromy někdy i lámou. Zvýšený výskyt housenek drvopleňů byl zjištěn v jabloňových sadech pod gumovými chrániči chránícími stromy před okusem zvěří.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Drvopleň obecný napadá hlavně vrby, olše a topoly. Z ovocných dřevin pak jabloně, hrušně, slivoně a vlašské ořešáky.
Vývojový cyklus: Motýli létají v červnu až srpnu. Samice kladou několik set vajíček ve skupinách po asi 50 kusech do prasklin živných stromů. Housenky žijí od srpna do května třetího kalendářního roku ve dřevě napadeného stromu. Housenky se kuklí buď přímo ve svých chodbách v napadeném dřevě, nebo v trouchu, případně v zemi při patě kmene stromů.
Ekologie: Housenky bývají napadány kuklicemi, lumky, entomopatogenními houbami rodu Cordyceps a jsou požírány strakapoudy. Vajíčka sbírají sýkory. Dospělé motýly loví netopýři, sovy a lelek. Významný je rovněž kanibalismus housenek.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora dobré kondice pěstovaných stromů. Ochrana přirozených nepřátel.
Přímá: Spolehlivá přímá ochrana neexistuje. V zahraničí se ověřují možnosti použití entomopatogenních hlístic.