MINUJÍCÍ motýli - Podkopníček spirálový

V parenchymu listů jsou mezi horní a dolní pokožkou vykousány víceméně kruhové, hnědé miny, v nichž je spirálovitě uspořádán trus. Uvnitř min jsou zelenavé, ploché, v dospělosti asi 4 mm dlouhé housenky. Kukly jsou v bělavých, člunkovitých zámotcích, které jsou umístěny na spodní straně listů, v prasklinách borky a povrchové vrstvě opadaného listí a půdy u paty kmene stromu.

Příznaky: V parenchymu listů jsou mezi horní a dolní pokožkou vykousány víceméně kruhové, hnědé miny, v nichž je spirálovitě uspořádán trus. Uvnitř min jsou zelenavé, ploché, v dospělosti asi 4 mm dlouhé housenky. Kukly jsou v bělavých, člunkovitých zámotcích, které jsou umístěny na spodní straně listů, v prasklinách borky a povrchové vrstvě opadaného listí a půdy u paty kmene stromu.
Význam: Ke kalamitním přemnožením dochází jen zřídka. Dojde-li však k přemnožení, je druh schopen téměř úplně odlistit i plně vzrostlé jabloňové výsadby.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Jabloň, hrušeň, jeřáb, švestka, hloh aj.
Vývojový cyklus: Přezimuje kukla. Motýli 1. generace se líhnou koncem dubna až v květnu. Vajíčka jsou kladena jednotlivě na spodní straně listů. V jednom listu může být i vice (až 40) min. Dorostlé housenky opouští miny a vytváří si zámotky, v nichž se kuklí. Druh má v roce 2 - 3 generace.
Ekologie: Vajíčka, housenky i kukly napadá řada druhů predátorů a parazitoidů. Housenky bývají často parazitovány z více než 50%.
Ochrana
Nepřímá:
Ozelenění meziřadí sadů, podpora a ochrana užitečných organismů. Shrabáním a zkompostováním, nebo spálením opadaného listí se zlikviduje významný podíl přezimujících kukel.
Přímá: Ošetření v době letu 1. generace motýlů se provádí, pokud nalezneme v září předchozího roku v průměru více než 3 miny na list. Proti 2. generaci ošetřujeme, pokud v červnu zjistíme více než 0,5 - 1 min / list, případně v době letu motýlů 2. generace zjistíme více než 2 vajíčka / list. V srpnu se ošetření doporučuje, pokud je překročen výskyt více než 1 - 2 mni / list, případně se zjistí více než 4 vajíčka / list. Při více než 50% parazitoaci housenke v minách se uvedené hodnoty dvojnásobně zvyšují. K ošetření se volí přípravky na bázi regulátorů růstu hmyzu (difubenzuron, teflubenzuron), které mají delší účinnost. aplikují se v době začátku kladení vajíček.