Podkopníček ovocný

Housenky způsobují dlouhé, zprohýbané, pozvolna se rozšiřující miny. Polyfágní housenky žijí v listech mnoha dřevin. Druh má 3 generace. Přezimují dospělci, kteří kladou koncem dubna vajíčka na spodní straně listů. Housenka se po ukončení žíru prokousává ven z listu a kuklí se v zápředku na listech nebo na povrchu borky větví a kmenů stromů.

Housenky způsobují dlouhé, zprohýbané, pozvolna se rozšiřující miny. Polyfágní housenky žijí v listech mnoha dřevin. Druh má 3 generace. Přezimují dospělci, kteří kladou koncem dubna vajíčka na spodní straně listů. Housenka se po ukončení žíru prokousává ven z listu a kuklí se v zápředku na listech nebo na povrchu borky větví a kmenů stromů. Housenky bývají hojně napadány chalcidkami. Ošetření je nutné jen výjimečně, pokud se v září předchozího roku nebo  v průběhu předchozí generace objeví v průměru na jednom listu více než 3 miny. Ochrana viz Podkopníček spirálový.