Coleophora spinella

Dřívější druh C. nigricella je dnes na základě přesnějších znalostí rozdělen na tři druhy: C. spinella, jehož housenky žijí na jabloních, hrušních, jeřábech, hlozích, slivoních a třešních. Housenky druhu P. trnkový žijí na jabloních, třešních a slivoních. Třetí, podstatně vzácnější druh P. švestkový žije ve stádiu housenky na dřevinách rodů Prunu a Cerasus.

Dřívější druh C. nigricella je dnes na základě přesnějších znalostí rozdělen na tři druhy: C. spinella, jehož housenky žijí na jabloních, hrušních, jeřábech, hlozích, slivoních a třešních. Housenky druhu P. trnkový žijí na jabloních, třešních a slivoních. Třetí, podstatně vzácnější druh P. švestkový žije ve stádiu housenky na dřevinách rodů Prunu a Cerasus. Bionomie všech tří druhů je obdobná. Housenky zprvu minují ze spodní strany c listech, přičemž jsou kryty pistolovitým vakem. Vak je světle až tmavě hnědý, zprvu slabě zakřivený, později přímý, se třemi chlopněmi na vrcholku. Na podzim housenky migrují na větvičky, kde přezimují. Na jaře, v době rašení stromů opět obnovují aktivitu a z úkrojků listů si vytvářejí větší, rovný vak. Požerky jsou charakteristické kruhové miny, uprostřed nichž bývá přichycen vak. speciální ochrana proti těmto pouzdrovníčkům nebývá potřebná.