Pouzdrovníček pupenový

Housenky se vyvíjí v listech jabloní, hrušní, třešní, slivoní a jiných ovocných dřevin, ale i dubů. Z úkrojků listů si housenky vytváří nejdříve srpovitě prohnutý, později rovný vak. Motýli létají v červenci. Housenky žijí zprvu uvnitř listů v minách. Zhruba od počátku září žijí housenky ve vacích sepředených z částí listů.

Housenky se vyvíjí v listech jabloní, hrušní, třešní, slivoní a jiných ovocných dřevin, ale i dubů. Z úkrojků listů si housenky vytváří nejdříve srpovitě prohnutý, později rovný vak. Motýli létají v červenci. Housenky žijí zprvu uvnitř listů v minách. Zhruba od počátku září žijí housenky ve vacích sepředených z částí listů. Miny pouzdrovníčků jsou v této době žíru charakteristické tím, že uvnitř není trus. Na podzim housenky kryté zahnutými vaky migrují na větve stromů, kde přezimují. Na jaře housenky minují rašící pupeny a mladé listy. V té době si vytváří nový, již rovný vak. Dorostlé housenky migrují i s vaky na větve. Tam připředou vak ke kůře a uvnitř vaku se kuklí. Druh má jednu generaci. Ochrana bývá potřebná jen výjimečně. V případě potřeby je možné zasáhnout ekotoxikologicky šetrnými insekticidy na jaře při rašení.