Makadlovka ovocná

Housenky makadlovky ovocné napadají rašící pupeny ovocných stromů. Pupeny vyžírají zevnitř, aniž by porušily vnější obalové šupiny. Typickým příznakem napadení je červenavá drť a trus hromadící se kolem poškozených pupenů. Později housenky vyžírají vnitřní části květů, případně i dřeň letorostů.

Příznaky: Housenky makadlovky ovocné napadají rašící pupeny ovocných stromů. Pupeny vyžírají zevnitř, aniž by porušily vnější obalové šupiny. Typickým příznakem napadení je červenavá drť a trus hromadící se kolem poškozených pupenů. Později housenky vyžírají vnitřní části květů, případně i dřeň letorostů. Dorostlé housenky jsou jen 5 - 6 mm dlouhé, špinavě červenavě zbarvené. Motýli mají v rozpětí křídel 11 - 12 mm. Pro všechny druhy čeledi makadlovitých jsou charakteristická srpovitě nahoru zahnutá makadla.
Význam: Škůdce významnější spíše v extenzivně ošetřovaných sadech.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Housenky makadlovky ovocné jsou polyfágní. Vyvíjejí se na jabloních, hrušních, jeřábech, hlozích, všech peckovinách, lísce aj.
Vývojový cyklus: Motýli létají koncem června a v červenci. Housenky líhnoucí se z vajíček v červnu a červenci zpočátku minují na listech. Později opouštějí napadené listy a v blízkosti pupenů si na větvičkách spřádají zámotek, v němž přezimují. Na jaře při rašení se vžírají do pupenů, později i do květů a letorostů. Ke kuklení dochází v bílých zámotcích mezi listy, případně  mezi vegetací na povrchu půdy. Druh má jednu generaci.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených antagonistů.
Přímá: Ochrana prováděná proti jiným škůdcům před rašením, případně před květem, bývá účinná i proti makadlovce ovocné. Zvláštní ochrana nebývá potřebná