Slupk. a Pupen. obaleči - Obaleči rodu Pandemis

Zelené až zelenohnědé housenky, před kuklením až 2,5 cm dlouhé. Při pohybu housenek jsou mezi jednotlivými články těla světlejší pruhy. Hlava je tmavohnědá až černá (obaleč rybízový), resp. zelená (obaleč ovocný), hřbetní štít černý. Housenky žijí ve svinutých listech, nebo mezi sepředenými listy. Motýli mají typicky potažený okraj předního křídla.

Příznaky: Zelené až zelenohnědé housenky, před kuklením až 2,5 cm dlouhé. Při pohybu housenek jsou mezi jednotlivými články těla světlejší pruhy. Hlava je tmavohnědá až černá (obaleč rybízový), resp. zelená (obaleč ovocný), hřbetní štít černý. Housenky žijí ve svinutých listech, nebo mezi sepředenými listy. Motýli mají typicky potažený okraj předního křídla.
Význam: Poškození listů je obvykle nevýznamné, avšak napadení květů a malých plodů vede ke snížení kvality plodů.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Housenky těchto široce polyfágních druhů žijí z ovocných dřevin na jabloních, hrušních, třešních, slivoních, vlašském ořešáku, rybízu, černém rybízu, maliníku, ostružiníku a mnoha dalších.
Vývojový cyklus: Motýli létají od června do srpna. Z části vajíček Obaleče rybízového se líhnou housenky ještě koncem léta, a po krátkém žíru na listech se tyto malé housenky připřádají k větvičkám, kde přezimují. Část vajíček se líhne až následující rok zjara. U ostatních středoevropských druhů rodu Obaleč přezimují housenky 2. - 3. instaru. Od vyrašení listů žijí housenky mezi srolovanými, nebo sepředenými listy, kde se také v bílém zápředku kuklí. Obaleč rybízový má 1 - 2 generace do roka. Maximum letu motýlů obaleče ovocného je v červnu a v srpnu.
Ekologie: U housenek Obaleče ovocného byla popsána nákaza virem jaderné polyedrie, která napadá pouze housenky čerstvě vylíhnuté z vajíčka, ve třetím instaru vyvolává diapauzu a v 5 - 6 instaru housenky v důsledku napadení hynou.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora komplexu parazitoidů a predátorů v sadech.
Přímá: Pro řízení ochrany je vhodné používat feromonových lapáků. Vysoce účinné jsou regulátory růstu a vývoje hmyzu. Rovněž preparáty na bázi B. thuringiensis vykázaly při aplikaci na jaře, před zapředením se housenek mezi listy, vysokou účinnost. Ochrana cílená proti housenkám 1. generace výrazně redukuje početnost housenek 2. generace, které především poškozují plody.