Obaleči rodu Archips

Až 22 mm dlouhé, hráškově zelené, modrozelené až šedozelené housenky s tmavě hnědou hlavou a hnědým, na zadním okraji tmavším hřbetním štítem. Housenky spřádají listy vzájemně k sobě, nebo připřádají listy k plodům.

Příznaky: Až 22 mm dlouhé, hráškově zelené, modrozelené až šedozelené housenky s tmavě hnědou hlavou a hnědým, na zadním okraji tmavším hřbetním štítem. Housenky spřádají listy vzájemně k sobě, nebo připřádají listy k plodům.
Význam: Obaleči rodu Archips jsou významnou součástí skupiny tzv. slupkových obalečů. Housenky na jaře napadají rašící pupeny, později napadají slupku plodů. Plody poškozené v ranném vývoji mají místa žíru zacelená korkovým pletivem, plody poškozené později během dozrávání mají do slupky vyhlodané drobné mělké otvůrky. Obojí může při silnějším napadení významně snižovat tržní hodnotu plodů. Housenky mohou být se sklizeným ovocem zavlečeny do skladů, kde může žír ve vhodných podmínkách pokračovat.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Polyfágní druhy, jejichž housenky napadají většinu ovocných dřevin, např. jabloň, hrušeň, třešeň, slivoně, černý rybíz, angrešt a jiné. Obaleč třešňový žije přednostně na dubech.
Vývojový cyklus: Motýli létají od června do září s maximem letu v červenci. Ve střední Evropě mají tyto druhy jednu generaci, pouze ve velmi teplých letech mohou mít i druhou částečnou generaci. Housenky přezimují ve 3., vzácněji i ve 2. instaru, v zápředcích připředeným k větvím. Na jaře se housenky vžírají do rašících pupenů a během kvetení napadají květy. Housenky se kuklí uvnitř úkrytů mezi sepředenými listy.
Ekologie: U housenek Obaleče ovocného byla popsána nákaza virem jaderné polyedrie, která napadá pouze housenky čerstvě vylíhnuté z vajíčka, ve třetím instaru vyvolává diapauzu a v 5 - 6 instaru housenky v důsledku napadení hynou.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora a ochrana přirozených antagonistů ozeleněním sadů a vyloučením aplikací širokospektrých insekticidů.
Přímá: V sadech je vhodné sledovat let motýlů feromonovými lapáky, v případě i světelnými lapači. Zjistí-li se mimořádně intenzivní let obalečů, případně poškození více než 2 - 3% napadených plodů, je vhodné provést ošetření. Na jaře, v době intenzivního žíru malých housenek v pupenech, je možné použít přípravky na bázi B. thuringiensis. Později, v době žiru housenek na plodech je možné použít analogů hmyzích hormonů, např. přípravků na bázi diflubenzuronu.