Obaleči rodu Hedya

Housenky obalečů rodu Hedya napadají ovocné stromy a keře čeledi růžovitých, Obaleč střemchový také ořešák vlašský. Bionomie všech uvedených druhů je podobná. Housenky obaleče střemchového a H. ochroleucana však napadají především mladé listy.

Housenky obalečů rodu Hedya napadají ovocné stromy a keře čeledi růžovitých, Obaleč střemchový také ořešák vlašský. Bionomie všech uvedených druhů je podobná. Housenky obaleče střemchového a H. ochroleucana však napadají především mladé listy.