Obaleč meruňkový

Na kůře především starších stromů jsou nejčastěji od úrovně půdy do výšky asi 50 cm zřetelné kompaktní oranžové kupičky trusu a pilin. V místech napadení se objevuje klejotok. Uvnitř chodbiček jsou až 11 mm dlouhé, hnědavé, nazelenalé, případně narůžovělé housenky se světle hnědou hlavou a světle šedohnědým hřbetním a análním štítkem.

Příznaky: Na kůře především starších stromů jsou nejčastěji od úrovně půdy do výšky asi 50 cm zřetelné kompaktní oranžové kupičky trusu a pilin. V místech napadení se objevuje klejotok. Uvnitř chodbiček jsou až 11 mm dlouhé, hnědavé, nazelenalé, případně narůžovělé housenky se světle hnědou hlavou a světle šedohnědým hřbetním a análním štítkem. Pestře zbarvení motýli měří v rozpětí křídel asi 15 mm. Základní zbarvení je tmavohnědé se zlatožlutými a oranžovými kresbami.
Význam: Housenky vyhlodávají na rozhraní lýka a dřeva rozlehlé systémy chodeb. Protože samičky kladou především do míst již dříve tímto obalečem napadených a poškozených, napadení se neustále rozšiřuje. Dlouhodobější poškození způsobuje odumírání větví a celých stromů.
Vývojový cyklus: obaleč meruňkový má ve střední Evropě dvě generace. Dorostlé housenky přezimují hlouběji ve dřevě napadeného stromu. Na jaře se housenky kuklí a motýli se líhnou koncem dubna a začátkem května. Samičky kladou vajíčka do  štěrbin v kůře stromů, nejčastěji o již dřivě napadených míst, příp. do míst poškozených mrazem, na jabloních přednostně poblíž míst napadených nesytkou jabloňovou. Housenky se po vylíhnutí zažírají do kůry a prodělávají celý svůj vývoj uvnitř kmene. Zde se i kuklí. V červenci a srpnu se líhnou motýli druhé generace.
Ekologie: Je popsána parazitace 15 - 45% housenek parazitoidem Campoplex punctulatus. Housenky jsou rovněž napadány larvami dlouhošíjek.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Především starší třešně, višně, slivoně, meruňky, jabloně a hrušně.
Vývojový cyklus: Oba druhy mají v teplejších oblastech střední Evropy dvě generace. Brouci prvé generace se rojí od konce dubna do počátku června, brouci druhé generace se rojí v srpnu a září. Celý vývoj trvá 11 - 12 týdnů. Přezimovat mohou jak larvy a kukly, tak brouci.
Ekologie: Bělokazi mají řadu druhů blanokřídlých parazitoidů.
Ochrana
Nepřímá:
Ošetřovat místa poranění kůry stromů.
Přímá: Postřik organofosfáty, např. phosalone, v 1000 l vody / ha týden po hlavní letové vlně 1. generace v květnu a opět proti 2. generaci týden po hlavní letové vlně koncem července a v srpnu.