PÍĎALKY - Píďalka zhoubná

Pestré, hnědočerveně zbarvené, až 3,5 cm dlouhé housenky se žlutobílou kresbou po stranách 1. - 7. zadečkového článku. Housenky se vyskytují od poloviny září do konce listopadu. Samičky mají, stejně jako samičky píďalky podzimní redukovaná křídla, avšak jejich zbarvení je na rozdíl od monotonně šedých samiček píďalky podzimní pestřejší.

Příznaky: Pestré, hnědočerveně zbarvené, až 3,5 cm dlouhé housenky se žlutobílou kresbou po stranách 1. - 7. zadečkového článku. Housenky se vyskytují od poloviny září do konce listopadu. Samičky mají, stejně jako samičky píďalky podzimní redukovaná křídla, avšak jejich zbarvení je na rozdíl od monotonně šedých samiček píďalky podzimní pestřejší. Základní zbarvení je běložluté s černými a žlutými kresbami.
Význam: Jde o poměrně významný druh, jehož housenky jsou schopny výrazně poškodit ovocné stromy. Na třešních vykusují housenky do plodů dírky. Vzhledem k obdobné době výskytu motýlů i housenek jsou škody způsobované píďalkou zhoubnou zaměňovány za poškození píďalkou podzimní.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Píďalka zhoubná je široce polyfágní druh. Housenky se vyskytují na většině ovocných dřevin ale i na  lípách, javorech, dubech, bucích, jilmech aj.
Vývojový cyklus: Píďalka zhoubná má během roku jednu generaci. Motýli se vyskytují od září do listopadu, tedy  dříve, než motýli píďalky podzimní. Přezimují vajíčka. Housenky se líhnou během dubna. Kuklí se v červnu až červenci v řídkém zámotku v půdě.
Ekologie: Píďalka zhoubná nemá ve srovnání s píďalkou podzimní tak silnou tendenci ke gradacím. Spektrum predátorů a parazitoidů je obdobné jako u píďalky podzimní.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených nepřátel vyřazením širokospektrých pesticidů a ozeleněním meziřadí sadů.
Přímá: Je stejná viz píďalka podzimní.