Zejkovec dvojzubý

Ve zbarvení se jedná o mimořádně proměnlivé housenky. Délka těla je asi 4 cm. Na 11. článku těla mají malý trn a na 7. a 8. článku těla rudimenty panožek. Housenky žijí od června do září na mnoha druzích stromů a keřů. Kuklí se v zemi, kde kukly přezimují.

Ve zbarvení se jedná o mimořádně proměnlivé housenky. Délka těla je asi 4 cm. Na 11. článku těla mají malý trn a na 7. a 8. článku těla rudimenty panožek. Housenky žijí od června do září na mnoha druzích stromů a keřů. Kuklí se v zemi, kde kukly přezimují. Motýli létají na jaře od května do června. Druh je ukázkou mimořádné variability zbarvení housenek. Rovněž tento druh se vyskytuje jednotlivě a speciální ochranná opatření nebývají potřebná.