Drsnokříldec třešňový

Až 50 mm dlouhé, šedohnědé až nafialovělé housenky se dvěma žlutými skvrnkami na každém článku těla. Z ovocných dřevin se vyskytují především na hrušních a slivoních. Hojně jsou rovněž v lesních porostech, kde žijí na dubech, vrbách, topolech a dalších dřevinách.

Až 50 mm dlouhé, šedohnědé až nafialovělé housenky se dvěma žlutými skvrnkami na každém článku těla. Z ovocných dřevin se vyskytují především na hrušních a slivoních. Hojně jsou rovněž v lesních porostech, kde žijí na dubech, vrbách, topolech a dalších dřevinách. Motýli létají od března do konce dubna. Housenky se vyskytují od května do srpna. Přestože se jedná o hojný druh, nedochází u něj ke škodlivému přemnožení a ochrana nebývá potřebná. Druh tam naopak přispívá ke stabilitě agroekosystémů, protože podporuje výskyt užitečných antagonistů.