Různorožec orlíčkový

Žlutohnědá housenka délky až 30 mm. Po stranách těla je několik tmavších linií. Druh má v roce 2 generace. Přezimují kukly. Motýli 1. generace létají od března do května, 2. generace od července do září. Housenky první generace se  vyskytují v květnu a červnu, housenky druhé generace žijí v září.

Žlutohnědá housenka délky až 30 mm. Po stranách těla je několik tmavších linií. Druh má v roce 2 generace. Přezimují kukly. Motýli 1. generace létají od března do května, 2. generace od července do září. Housenky první generace se  vyskytují v květnu a červnu, housenky druhé generace žijí v září. Polyfágní housenky žerou listy jak listnatých, tak jehličnatých stromů a mnoha druhů bylin. Ojedinělé škodlivé výskyty jsou ve střední Evropě známy pouze z lesů. V případě potřeby ochranného zásahu by bylo možné použít přípravků na bázi bakterie B. thuringiensis.