BOUROVCOVITÍ - Bourovec prsténčivý

Samičky kladou vajíčka kolem větviček ovocných stromů do snůšek ve tvaru prstýnku. Takto klade vajíčka mnoho dalších druhů motýlů, avšak pouze v případě bourovce prstenčivého jsou vajíčka kladena v přísně spirálovitém prstenci.

Příznaky: Samičky kladou vajíčka kolem větviček ovocných stromů do snůšek ve tvaru prstýnku. Takto klade vajíčka mnoho dalších druhů motýlů, avšak pouze v případě bourovce prstenčivého jsou vajíčka kladena v přísně spirálovitém prstenci. Housenky jsou před kuklením až 5 cm dlouhé, hlava je modrá se dvěma černými skvrnami. Na hřbetě housenky je bílý hřbetní proužek, po jehož stranách jsou červené a černé pruhy. Po stranách těla má jasně modré pruhy. V prvních instarech jsou housenky černavé. Žijí nejdříve společně v zápředcích velkých až 30 cm. Později se housenky rozlézají a žijí jednotlivě. Kuklí se v bělavých kokonech v korunách a na kmenech stromů.
Význam: Dříve hojný a škodlivý druh, dnes se ve škodlivých množstvích vyskytuje jen výjimečně, především v méně ošetřovaných zahradách.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Většina ovocných dřevin, trnky, hlohy, břízy, topoly aj.
Vývojový cyklus: Druh má během roku jednu generaci. Přezimují vajíčka, z nichž se koncem dubna a v květnu líhnou housenky, které se v červnu kuklí. Motýli létají v červnu až srpnu.
Ekologie: Housenky napadá hmyzožravné ptactvo, mnoho druhů blanokřídlých parazitoidů a rovněž řada predátorů.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora antagonistů.
Přímá: Odstříhávání a likvidace snůšek vajíček a hnízd housenek. V případě nutnosti postřik preparáty na bázi B. thuringiensis.