Bourovec ovocný

Až 12 cm dlouhá, krátce chlupatá, šedě až hnědě zbarvená housenka se čtyřmi červenými bradavkami na každém článku těla. Na hřbetní straně 2. a 3.  hrudního článku těla se při vyrušení objevuje po jedné intenzivně modře zbarvené příčné skvrně.

Příznaky: Až 12 cm dlouhá, krátce chlupatá, šedě až hnědě zbarvená housenka se čtyřmi červenými bradavkami na každém článku těla. Na hřbetní straně 2. a 3.  hrudního článku těla se při vyrušení objevuje po jedné intenzivně modře zbarvené příčné skvrně.
Význam: V současnosti spíše jednotlivě se vyskytující druh. Před zavedením intenzivní chemické ochrany sadů a zahrad někdy docházelo ke škodlivým výskytům housenek.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Ovocné dřeviny, vrby a jiné listnaté stromy.
Vývojový cyklus: Ve střední Evropě má druh jednu generaci. Přezimují housenky o délce 2 - 3 cm. Od jara až do konce června se v noci živí listím především ovocných stromů. Housenky se kuklí v zápředku většinou v prasklinách borky na stromě. Motýli se líhnou asi po 15 dnech.
Ekologie: Bourovec ovocný je hojnější v nížinách, Housenky jsou často napadány parazitoidy.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora a ochrana přirozených nepřátel a hmyzožravců.
Přímá: Většinou nebývá nutná. V případě potřeby jsou účinné, především na mladší housenky, preparáty na bázi B. thuringiensis.