Bourovec švestkový, bourovec topolový

Oba uvedené druhy mají jen jednu generaci do roka. U bourovce švestkového přezimují housenky, v případě bourovce topolového přezimují vajíčka.

Příznaky: Chlupaté, 4 - 6 cm dlouhé housenky žijící jednotlivě na listech mnoha druhů listnáčů.
Význam: Ke skutečně hospodářsky významnému přemnožení dochází jen výjimečně, především v extenzivních sadech a v neošetřovaných zahradách.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Polyfágní druhy vyskytující se na ovocných dřevinách, břízách vrbách, topolech aj. dřevinách.
Vývojový cyklus: Oba uvedené druhy mají jen jednu generaci do roka. U bourovce švestkového přezimují housenky, v případě bourovce topolového přezimují vajíčka.
Ekologie: Platí totéž co u jiných druhů bourovců
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených antagonistů.
Přímá: Většinou nebývá nutná. V případě přemnožení je možné použití preparátů na bázi B. thuringiensis, vůči nimiž jsou housenky bourovců poměrně citlivé.