Bourovec březový

Housenky žijí společně ve velkých sepředených hnízdech, která visí dolů z napadených větví. V okolí hnízda bývají  holožíry větví hostitelské rostliny.

Příznaky: Housenky žijí společně ve velkých sepředených hnízdech, která visí dolů z napadených větví. V okolí hnízda bývají  holožíry větví hostitelské rostliny.
Význam: Druh napadá především málo ošetřované, nebo zcela neošetřované stromy ve stromořadích kolem silnic a v zanedbaných zahradách a sadech. V komerčních intenzivních výsadbách jsou výskyty tohoto druhu poměrně vzácné.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Z ovocných dřevin se housenky objevují na třešních a slivoních. Z dalších listnáčů žijí housenky na hlozích, lipách, topolech, vrbách aj.
Vývojový cyklus: Druh má jednu generaci v roce. Motýli létají již v březnu až dubnu. Housenky se vyskytují od přelomu dubna a května až do června. Přezimují kukly.
Ekologie: Druh je napadán mnoha druhy predátorů, parazitoidů a entomopatogenních mikroorganismů a i přes velký reprodukční potenciál nezpůsobuje na ovocných dřevinách větší škody.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora existujících přirozených autoregulačních vazeb.
Přímá: Při masovém výskytu bourovce březového odstraňovat hnízda housenek. V případě nutnosti postřik bakteriálními preparáty na bázi B. thuringiensis.