Martináček habrový

V prvním instaru černé, později zelenočerné až v posledním instaru čistě hráškové zelené housenky s výraznými bradavkami a hvězdičkovitými štětinkami na bradavkách. Housenky prvních instarů žijí pospolitě, později se rozlézají a žijí jednotlivě.

Příznaky: V prvním instaru černé, později zelenočerné až v posledním instaru čistě hráškové zelené housenky s výraznými bradavkami a hvězdičkovitými štětinkami na bradavkách. Housenky prvních instarů žijí pospolitě, později se rozlézají a žijí jednotlivě.
Význam: Škodlivé výskyty jsou velmi vzácné.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Polyfágní druh jehož housenky žijí především na křovinách - maliníku, ostružiníku, borůvce, hlohu, ale i habru apod.
Vývojový cyklus: Kukly přezimují v hustém kokonu v bylinné vegetaci. Motýli se líhnou v dubnu, brzy se páří a kladou vajíčka. Let motýlů netrvá déle jak dva týdny. Housenky se vyskytují v květnu a červnu.
Ekologie: Vajíčka a housenky jsou velmi hojně napadány blanokřídlými parazitoidy.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora a ochrana hmyzožravců, predátorů a parazitoidů z řad hmyzu.
Přímá: Většinou nebývá potřebná. V případě nutnosti je možné použít preparáty na bázi B. thuringiensis.

Poznámka: v první polovině 20 stol. se v teplejších oblastech střední Evropy na trnkách vyskytoval příbuzný druh
Martináček trnkový
. Ve druhé polovině 20. stol. tento druh v mnoha oblastech svého původního výskytu vymizel a v současnosti je velmi vzácný. V některých evropských státech je chráněn zákonem.