LIŠAJOVITÍ

Lysé, válcovité, až 9 cm dlouhé housenky s výrazným trnem na 11 článku těla. Housenky se vyskytují jednotlivě.

Příznaky: Lysé, válcovité, až 9 cm dlouhé housenky s výrazným trnem na 11 článku těla. Housenky se vyskytují jednotlivě.
Význam: Vzhledem ke své velikosti jsou housenky schopny způsobit až holožír stromků ve školkách, nebo holožír menších stromů po výsadbě. Na vzrostlejších stromech je poškození jednotlivými housenkami bezvýznamné.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Z ovocných dřevin, jabloň, hrušeň, třešeň a švestka. Jinak, lípy, topoly, vrby, duby aj.
Vývojový cyklus: Uvedené druhy mají 1 - 2 generace. Motýli se vyskytují od května do srpna. Samice kladou několik set vajíček jednotlivě nebo v malých skupinách. Housenky se vyvíjejí v červnu až září. Ke kuklení zalézají asi 10 cm hluboko do půdy. Přezimují kukly.
Ekologie: Všechny uvedené druhy lišajů se vyskytují jednotlivě. Housenky jsou napadány kromě nespecifických parazitoidů a predátorů i částečně specializovanými druhy kuklic.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených nepřátel.
Přímá: Bývá nutná jen zcela výjimečně, především ve školkách, případně v mladých výsadbách. V případě potřeby je možno použít  přípravků na bázi B. thuringiensis.