BEKYNĚ zlatořitná

V zimě na jaře jsou na koncích větví po obvodě koruny hustá bílá hnízda se sepředených listů (velikost asi 10 x 20 cm) obsahující černohnědé housenky s rezavými chlupy. Dorostlé housenky jsou hnědočerné, se dvěma červenými hřbetními proužky. Po stranách těla probíhá po jednom bílém pruhu.

Příznaky: V zimě na jaře jsou na koncích větví po obvodě koruny hustá bílá hnízda se sepředených listů (velikost asi 10 x 20 cm) obsahující černohnědé housenky s rezavými chlupy. Dorostlé housenky jsou hnědočerné, se dvěma červenými hřbetními proužky. Po stranách těla probíhá po jednom bílém pruhu. Na hřbetní straně 1. a 2. zadečkového článku je po páru bradavek, pokrytých řídkými dlouhými štětinkami a krátkými zvlněnými hnědě rezavými chloupky. Na hřbetní straně 6. a 7. zadečkového článku je po jedné rumělkově červené žláze. Dorostlé housenky jsou 3 - 3,5 cm dlouhé.
Význam: Významný škůdce většiny druhů ovocných dřevin. Velmi často napadá oslabené stromy ve stromořadích kolem silnic, na kterých způsobuje holožíry.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Bekyně zlatořitná nejčastěji napadá jabloně, hrušně a další jádroviny. Kromě toho napadá i švestky, třešně a další peckoviny, ale i duby, buky, topoly, lípy, javory a mnoho dalších druhů dřevin.
Vývojový cyklus: V sepředeném hnízdě přezimují housenky 3. instaru. Koncem dubna až začátkem května, při rašení stromů, začínají housenky ožírat rašící pupeny a listy. Postupně zvětšují hnízdo, až opředou celé větve. Před kuklením opouštějí housenky hnízdo a žijí jednotlivě. Ke kuklení si vyhledávají praskliny borky, nebo se sepřádají několik listů šedohnědým řídkým zápředkem. Z kukel se motýli líhnou asi po 14 dnech.
Ekologie: Je popsána parazitace housenek desítkami druhů lumků, lumčíků, chalcidek a kuklic. Housenky rovněž bývají často napadány entomopatogenními mikroorganismy.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora přirozených anragonistů a dobré fyziologické kondice ovocných dřevin.
Přímá: Na menších plochách odstraňování hnízd s přezimujícími housenkami. V sadech a stromořadích ošetřením stromů v době začátku aktivity housenek preparáty na bázi bakterie B. thuringiensis, vůči nimž je bekyně zlatořitná velmi citlivá, nebo ošetření příprvky na bázi inhibitorů syntézy chitinu (diflubenzuron aj.)