Bekyně velkohlavá

Během zimy jsou na kmenech stromů kupky vajíček (tzv. zrcátka) pokryté rezavými chloupky. Housenky žijí zpočátku společně, ale netvoří si zámotek. Později žijí jednotlivě. Na třech hrudních článcích a prvních dvou zadečkových článcích mají housenky modré bradavky. Na dalších článcích zadečku jsou bradavky zbarveny červeně.

Příznaky: Během zimy jsou na kmenech stromů kupky vajíček (tzv. zrcátka) pokryté rezavými chloupky. Housenky žijí zpočátku společně, ale netvoří si zámotek. Později žijí jednotlivě. Na třech hrudních článcích a prvních dvou zadečkových článcích mají housenky modré bradavky. Na dalších článcích zadečku jsou bradavky zbarveny červeně.
Význam: Bekyně velkohlavá je typický gradující druh. Jeho gradace trvají vždy 3 - 4 roky a opakují se zhruba po 10 - 20 letech. Během gradace působí bekyně velkohlavá holožíry jak ovocných stromů, tak lesních porostů, především dubů. Ulámané chloupky housenek vyvolávají alergické reakce a záněty kůže a jsou popsány i případy oslepnutí v důsledku zánětu očí.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Všechny druhy ovocných dřevin, duby, lípy, topoly, trnovník akát, a dokonce i jehličnany a některé druhy bylin.
Vývojový cyklus: Druh má jednu generaci v roce. Přezimují vajíčka, z nichž se v době rašení živných rostlin líhnou housenky. Vývoj housenek trvá 50 - 80 dní. V červnu až červenci se housenky kuklí v lehkém zápředku v prasklinách borky na kmenech a v podobných úkrytech. Motýli se líhnou po 10 - 20 dnech od zakuklení. samičky se brzy po vylíhnutí páří a většinou kladou všechna vajíčka najednou. Ve střední Evropě se šíří zavlečený východoasijský biotyp bekyně velkohlavé, jehož samičky jsou robustnější, a proto dobře létají i před vykladením vajíček. Neevropské biotypy bekyně velkohlavé jsou předmětem karanténních opatření.
Ekologie: Housenky bekyně velkohlavé likvidují během gradací hmyzožraví ptáci - sýkory, kukačky a mnoho jiných. Gradace bekyně velkohlavé rovněž doprovází namnožení krajníků Calosoma inquisitor a C. sycophanta a dalších druhů dravých brouků. Z housenek je známa parazitace více než 100 druhů blanokřídlých parazitoidů (limci, lumčíci, chalcidky aj.) a několika desítkami druhů kuklic. Klíčový význam při zlomu gradací však mívají entomopatogenné mikroogranismy. Nejvýznamnější jsou virové polyedrie (Borrelina), bakterie B. thuringiensis, prvoci rodu Nosema a Plistophora a rovněž některé druhy entomopatogenních hub.
Ochrana
Nepřímá:
Ošetření napadených dubových porostů, v nichž obvykle začínají gradace.
Přímá: Housenky jsou velmi citlivé vůči virům polyedrie a bakterií B. thuringiensis. Tyto preparáty mají účinnost přes 90%.