Štětconoš trnkový

Až 2,5 cm velké, šedavé až nafialovělé housenky s červenými bradavkami a čtyřmi štětičkami žlutých chloupků. Po stranách těla za hlavou jsou dvě štětičky dlouhých černých chlupů. Na konci zadečku je rovněž jedna taková štětička. Vzácněji na ovocných dřevinách lokálně graduje i příbuzný druh štětconoš borůvkový

Příznaky: Až 2,5 cm velké, šedavé až nafialovělé housenky s červenými bradavkami a čtyřmi štětičkami žlutých chloupků. Po stranách těla za hlavou jsou dvě štětičky dlouhých černých chlupů. Na konci zadečku je rovněž jedna taková štětička. Vzácněji na ovocných dřevinách lokálně graduje i příbuzný druh štětconoš borůvkový.
Význam: Lokálně gradující škůdce.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Jabloň, hrušeň, slivoně, duby a jiné listnaté dřeviny, ale i smrk a borovice.
Vývojový cyklus: Přezimují vajíčka. Housenky se líhnou v květnu a poměrně daleko se rozlézají. Dorostlé housenky se sepřádají řídký zámotek, uvnitř kterého se kuklí. Samičky jsou na rozdíl od prudce létajících samečků, téměř nepohyblivé a často vykladou celou snůšku vajíček přímo na zápředek, ze kterého se vylíhly. Druh má 2 generace. dospělci první generace se vyskytují v červenci až srpnu, dospělci druhé generace v září. Jejich vajíčka přezimují.
Ekologie: Je známo několik desítek druhů blanokřídlých a dvoukřídlých parazitoidů. Z housenek štětconoše trnkového je popsána rovněž virová polyedrie rodu Borrelina.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených nepřátel.
Přímá: Housenky jsou vysoce citlivé k bakterii B. thuringiensis. Ošetření těmito preparáty mívá vysokou účinnost.