Bekyně pižmová

Až 3,5 cm dlouhé, pestře černočerveně zbarvené housenky s černobílým proužkem po stranách těla. Motýli mají bílé základní zbarvení a jsou velmi podobní motýlům bekyně zlatořitné, od nichž jsou někdy habitualně jen stěží rozlišitelní.

Až 3,5 cm dlouhé, pestře černočerveně zbarvené housenky s černobílým proužkem po stranách těla. Motýli mají bílé základní zbarvení a jsou velmi podobní motýlům bekyně zlatořitné, od nichž jsou někdy habitualně jen stěží rozlišitelní. Také v případě bekyně pižmové přezimují housenky 3. instaru, avšak na rozdíl od bekyně zlatořitné bývají jednotlivě ukryté v prasklinách borky a v podobných úkrytech. Po přezimování housenky dorůstají a v červnu až červenci se kuklí v bílých zápředcích. Motýli létají v červenci a srpnu. Bekyně pižmová napadá hlavně vrby, topoly a hlohy. Z ovocných dřevin napadá jabloně, hrušně, ořešáky a všechny peckoviny. V případě lokálního přemnožení je možné k ošetření použít jak přípravků na bázi B. thuringiensis, tak i některých jiných ekotoxikologických vhodných insekticidů.