Štětconoš ořechový

Žlutozelené, případně rudohnědé až růžové housenky jsou pokryty žlutozelenými chloupky. Charakteristické jsou čtyři štětičky žlutých až narudlých chlupů na hřbetní straně prvních čtyř článků zadečku a dlouhá štětička rezavohnědých chlupů na  hřbetní straně osmého článku zadečku. Housenky štětconoše ořechového jsou široce polyfágní.

Žlutozelené, případně rudohnědé až růžové housenky jsou pokryty žlutozelenými chloupky. Charakteristické jsou čtyři štětičky žlutých až narudlých chlupů na hřbetní straně prvních čtyř článků zadečku a dlouhá štětička rezavohnědých chlupů na  hřbetní straně osmého článku zadečku. Housenky štětconoše ořechového jsou široce polyfágní. Z ovocných dřevin žerou listy hrušní, jabloní, ořešáku, lísek, všech peckovin, maliníku, ostružiníku a mnoha dalších dřevin. druh má jednu generaci v roce. Přezimují kukly. Motýli se líhnou v květnu a v červnu. Samičky kladou vajíčka ve skupinách po 10 - 100 ks na kůru do korun stromů. Housenky se líhnou asi po 15 dnech a dorostlé bývají v srpnu až v září. Na ovocných dřevinách se štětconoš ořechový ve škodlivém množství vyskytuje jen vzácně. Častější jsou gradace v bukových lesích. Z bukových porostů je ověřena vysoká účinnost přípravků na bázi B. thuringiensis.