Přástevníček americký

Žlutavé až žlutavě zelené housenky s dlouhými chlupy. Mladé housenky sepřádají několik listů dohromady a žijí uvnitř takto vytvořených úkrytů. Zpočátku housenky listy pouze skeletují, později ponechávají z listů pouze hlavní žilky a řapíky. Kukly se vyskytují na vhodných místech, např. v dutinách stromů apod. většinou hromadně.

Žlutavé až žlutavě zelené housenky s dlouhými chlupy. Mladé housenky sepřádají několik listů dohromady a žijí uvnitř takto vytvořených úkrytů. Zpočátku housenky listy pouze skeletují, později ponechávají z listů pouze hlavní žilky a řapíky. Kukly se vyskytují na vhodných místech, např. v dutinách stromů apod. většinou hromadně. Základní zbarvení motýlů je sněhově bílé, u části populace samců jsou přední křídla poseta černými tečkami.
Význam: Přástevníček americký byl zavlečen ze severoamerického kontinentu do Budapešti, odkud se od roku 1940 rozšířil do mnoha oblastí Evropy a přední Asie. V 50. letech působil kalamitní holožíry na jihu Slovenska a rozšířil se i na jihovýchod Moravy. V současnosti je jeho škodlivost podstatně nižší. Holožíry v Maďarsku a na jihu Slovenska jsou pouze lokální, především na nejvhodnějších živných rostlinách, to je na moruších a na javoru jasanolistém. Na Moravě jde o velmi vzácný druh bez hospodářského významu.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Nejvhodnější jsou moruše a javor jasanolistý. Dále napadá z ovocných dřevin hrušně, kdouloně, lísky, meruňky, mišpule a také révu vinnou. Napadá rovněž byliny, např. zelí, kukuřici, řepu aj.
Vývojový cyklus: Druh má na jihu Slovenska 2 generace. Přezimují kukly, z nichž se v květnu líhnou motýli 1. generace. Vývoj housenek trvá 35 - 50 dní, vývoj kukel 8 - 14 dní. Motýli druhé, většinou podstatně hojnější generace se vyskytují na přelomu července a srpna.
Ekologie: Druh je v současnosti napadán mnoha druhy, většinou nespecifických parazitoidů. V průměru bývá udávána asi 10% parazitace kukel (většinou lumky, lumčíky a chalcidkami). Z housenek je uváděna více než 50% parazitace kuklicí Tachina larvarum. Z housenek přástevníčka amerického byla popsána mikrosporidie Thelohania hyphantriae.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených nepřátel.
Přímá: Vysoce účinná jsou ošetření preparáty na bázi B. thuringiensis a v porostech moruší pěstovaných jako krmivo bource morušového, kde není možno použít B. thuringiensis, se používá ošetření specifickým virem jaderné polyedrie.