MŮROVITÍ - Blýskavky

Robustní, před kuklením až 45 mm dlouhé housenky s charakteristickým potažením hřbetní části 8. článku zadečku do tvaru rohu. Housenky jsou lysé, jejich základní zbarvení je zelené se světlým hřbetním a postranními pruhy.

Příznaky: Robustní, před kuklením až 45 mm dlouhé housenky s charakteristickým potažením hřbetní části 8. článku zadečku do tvaru rohu. Housenky jsou lysé, jejich základní zbarvení je zelené se světlým hřbetním a postranními pruhy.
Význam: Všechny uvedené druhy rodu blýskavky se vyskytují pouze jednotlivě a ve střední Evropě dosud nebyly zaznamenány případy škodlivého přemnožení.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Blýskavka ořešáková je polyfágní, housenky žerou listí jabloní, hrušní a všech druhů peckovin. Kromě ovocných dřevin žijí i na dubech, osice, řešetláku, trnce a zimolezech. Blýskavka doubravní se z ovocných dřevin vyskytuje především na švestce domácí. Vzácnější Blýskavka lemovaná se vyskytuje pouze na jabloni.
Vývojový cyklus: Motýli všechny druhů rodu blýskavka se vyskytují od poloviny července do začátku října. Přezimují ve stadiu vajíčka. housenky se objevují od května do konce června.
Ekologie: Všechny uvedené druhy se vyskytují spíše jednotlivě. Nejhorší z nich je blýskavka ořešáková.
Ochrana
Nepřímá:
Zachovávat existující přirozené regulační mechanismy.
Přímá: Nebývá potřebná