Blýskavka mramorovaná

Zeleně nebo zelenohnědě, před kuklením 35 - 40 mm dlouhé polyfágní housenky napadají z pěstovaných rostlin lokálně jahodník. Při přemnožení, k němuž může dojít v důsledku silnější migrace motýlů ze Středomoří, dochází i k poškození révy vinné a některých ovocných dřevin.

Zeleně nebo zelenohnědě, před kuklením 35 - 40 mm dlouhé polyfágní housenky napadají z pěstovaných rostlin lokálně jahodník. Při přemnožení, k němuž může dojít v důsledku silnější migrace motýlů ze Středomoří, dochází i k poškození révy vinné a některých ovocných dřevin. Při přemnožení působí housenky škody žírem také na květních poupatech jahodníku a případně i jiných plodin. K eventuální ochraně je možno použít některý z ekotoxikologicky přijatelnějších organofosfátů.